Mobirise Website Builder

100%
คือความสำเร็จ
จากการส่งมอบผลงาน

สิ่งที่เจ้าของบ้านกังวลมากที่สุดคือการทำงานที่ไม่ตรงไปตรงมา
ขาดความซื่อสัตย์ในการทำงานและการเบิกจ่ายแล้วทิ้งงาน

ลีเน็กซ์ ยึดมั่นในการทำงานหนักเพื่อส่งมอบงาน
ที่มีคุณภาพ ตรงต่อเวลา และตรงกับงบประมาณ
เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่า ลีเน็กซ์ เป็นการตัดสินใจเลือกที่ถูกต้อง

โทร / Line : 063 0349020

การให้คำปรึกษา

การรับฟังสิ่งที่เจ้าของบ้านต้องการ รวมถึงการให้คำแนะนำที่ถูกต้อง
ตามหลักวิชาชีพ เป็นจุดเริ่่มต้นของการทำงาน
ที่ต้องให้ความสำคัญ


Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder

จุดเริ่มต้น

การวางแผน ออกแบบ คำนวนทุกรายละเอียดโดยวิศวกร เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่า ความปลอดภัยคือสิ่งสำคัญลำดับแรกที่เราให้ความจริงจังนอกเหนือไปจากความสวยงาม

ระหว่างเส้นทาง

Mobirise Website Builder

การควบคุมความคืบหน้างาน
ให้เป็นไปตามแผนการจัดการ
ต้องใช้ประสบการณ์
ที่วิเคราะห์และแก้ปัญหาได้

Mobirise Website Builder

คัดเลือกทีมงานที่มีความชำนาญ
มีประสบการณ์ มีความรับผิดชอบ
สร้างความมั่นใจให้แก่เจ้าของบ้าน

Mobirise Website Builder

ตรวจสอบมาตรฐานของวัสดุที่จะติดตั้งให้เป็นไปตามรูปแบบและข้อตกลง
ต้องทำอย่างเคร่งครัด

Mobirise Website Builder

ปลายทาง

การส่งมอบงานที่เรียบร้อย สวยงาม เป็นไปตามงบประมาณ และสร้างความพึงพอใจให้แก่เจ้าของงานเป็นสิ่งที่ลีเน็กซ์ภาคภูมิใจ ที่ทำหน้าที่ได้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์มาโดยตลอด

 499/309 หมู่บ้านราชาซิตี้ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 063 0349020
© Copyright 2025 Mobirise - All Rights Reserved

Drag & Drop Website Builder